Via de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is per 1 mei 2016 de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor zelfstandige interim professionals afgeschaft.


Hiermee vervalt de wettelijke vrijwaring voor opdrachtgevers en intermediairs voor een eventuele naheffing loonheffingen, indien achteraf blijkt dat een zelfstandige interim professional als werknemer wordt aangemerkt.


Door de afschaffing van de VAR moet er volledig teruggevallen worden op de Wet op de Loonbelasting uit 1964.


Hierin wordt geregeld dat indien er sprake is van loonbetaling, persoonlijke arbeid en een gezagsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, er sprake is van een dienstverband (de privaatrechtelijke dienstbetrekking).


DBA-Microsite


Laat u goed informeren! Harvey Nash heeft een speciale DBA-microsite ingericht waarop u alle informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen kunt vinden.


Wilt u meer weten over de wet DBA? Kijk dan op onze microsite om u volledig te laten informeren over de wet DBA.


Klik hier voor de DBA-microsite van Harvey Nash.