Financieel gezond


Onze gezonde en stabiele financiële positie geeft de zekerheid aan klanten, zzp’ers en leveranciers dat Harvey Nash een betrouwbare partner is om zaken mee te doen.


Een partner die de contractuele verplichtingen met alle betrokkenen altijd nakomt en daardoor een garantie voor continuïteit biedt aan zowel de opdrachtgevers als de zzp’ers en leveranciers.


Harvey Nash heeft een Dun & Bradstreet Rating 1 (hoogste kredietwaardigheidsklasse). Dankzij de financiële stabiliteit komt Harvey Nash haar betalingsverplichtingen altijd na.


Voor zzp'ers en leveranciers betekent deze financiële stabiliteit:

Het intact blijven van het managementteam en de daaruit voortvloeiende continuïteit zijn gedurende de afgelopen jaren de basis geweest voor een juiste strategie en consistent beleid. Dit heeft geleid tot de groei en het succes van Harvey Nash als dienstverlener op het gebied van recruitment en outsourcing.


Brancheorganisatie Bovib


De flexibele schil op de arbeidsmarkt groeit, evenals de behoefte van organisaties om inhuurprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.


Daarom heeft Harvey Nash in november 2014 samen met zeventien andere onafhankelijke inhuurspecialisten de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers van flexibele arbeid (Bovib) opgericht. Eén van de belangrijkste doelen van Bovib is inspelen op deze behoefte en de sector verder te professionaliseren. 


Harvey Nash heeft zitting in het bestuur van Bovib. Sarah Goossens, Business Unit Director bij Harvey Nash, vervult de rol van bestuurslid.


Kwaliteit voorop


Bovib-leden onderscheiden zich van niet-leden. Alle leden, inclusief Harvey Nash, staan in voor het leveren van hoogwaardige kwaliteit. De Bovib heeft ook een eigen kwaliteitsnormering ontwikkeld. Deze normering laat aan (potentiële) opdrachtgevers zien dat alle Bovib-leden kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en dat ze onafhankelijk, transparant, financieel stabiel en betrouwbaar zijn. Dit biedt opdrachtgevers die zakendoen met een Bovib-lid nog meer zekerheid voor nu en de toekomst.


Het Bovib keurmerk


Harvey Nash is in het bezit van het Bovib keurmerk. Het Bovib keurmerk toetst en ziet toe op de wet- en regelgeving en op de kwaliteitseisen en risicobeperking op financieel en fiscaal gebied.Bovib heeft voor dit keurmerk een raamwerk ontwikkeld dat gebaseerd is op kernwaarden van de gedragscode van de Bovib: integriteit, financiële betrouwbaarheid transparantie en kwaliteit. Dit raamwerk bestaat tevens uit een toetsingskader dat kijkt naar de wettelijke NEN en ISO 9001 verplichtingen.


Bovib Logo


Kijk voor meer informatie op de website van Bovib.


Partner/Lid van


VNO-NCW


VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW is een lobby-organisatie die zich sterk maakt voor een goed ondernemings- en investeringsklimaat en de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven behartigt op zowel nationaal als internationaal niveau.VNO-NCW is gevestigd in de Malietoren in Den Haag en heeft daarnaast een bureau in Brussel. Er zijn vijf regionale werkgeversverenigingen aan VNO-NCW verbonden.Harvey Nash is lid van 3 regionale verenigingen, te weten: VNO-NCW West, VNO-NCW Noord en VNO-NCW Midden.


ZiPconomy


ZiPconomy is een onafhankelijk kennisplatform en community met als doel eigenzinnige meningen over de flexibilisering van organisaties & de markt voor interimprofessionals bij elkaar te brengen. Online & offline. ZiPconomy stimuleert innovatie door kennis te delen, door mensen en ideeën bij elkaar te brengen en door het doen van onderzoek.