Adviseur uitvoering VRD

Veendam, Groningen

Adviseur uitvoering VRD

Voor haar eindklant in Veendam is Harvey Nash op zoek naar een

Adviseur uitvoering VRD

Start: zsm
Duur: vooralsnog 6 maanden
Inzet: fulltime / 36 uur per week (32 uur is bespreekbaar)

Functie inhoudelijk
De divisie Registratie & Informatie (R&I) heeft een regisserende rol in de voertuig- en rijbewijsketen en een ondersteunende rol in de parkeer- en handhavingsketen. Om deze rollen blijvend waar te kunnen maken, richt R&I zich de komende jaren vooral op het goed uitvoeren van de onderstaande drie kernactiviteiten:

• Het beheren van registers;
• Het verstrekken van informatie en documenten;
• Het houden van toezicht.

R&I zorgt voor de registratie en verstrekking van informatie in en uit het Basis Kenteken-, Rijbewijzen-, Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen- en Nationaal Parkeer Register.
De visie van de RDW richt zich op drie kernwaarden:
Betrouwbaar, Dienstbaar en Wendbaar.

De divisie R&I, afdeling Registratie Voertuigen (RV), unit VRD is op zoek naar een adviseur uitvoering met aandachtsgebied Business en Informatie Analyse.
De afdeling RV is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkzaamheden rondom voertuigregistratie, aansprakelijkheidsregistratie en registratie van snelle motorboten. De unit VRD is verantwoordelijk voor het component voertuigregistratie. De adviseurs van de unit zijn mede verantwoordelijk voor (strategische) beleidsadvisering/-ontwikkeling en ondersteunende activiteiten voor het uitvoeren/verbeteren van de bedrijfsvoering. Daarnaast bestaan de taken uit budgetbewaking, het bewaken van de planning & control cyclus van VRD en het opstellen van unit en afdeling overstijgende rapportages. Als team van specialisten adviseur uitvoering zijn zij hier persoonlijk en samen verantwoordelijk voor.

Opdrachtbeschrijving
Als adviseur uitvoering VRD heb je een afwisselende en zelfstandige functie. Je rapporteert aan de unitmanager en werkt (beleid)ondersteunend vanuit RV en R&I perspectief.
De adviseur uitvoering VRD analyseert gewenste veranderingen en heeft een leidende rol bij de concretisering van die veranderingen. Je begeleidt teams bij grotere veranderingen en adviseert op het gebied van Business Analyse.
De adviseur uitvoering VRD&I analyseert de veranderbehoefte, maakt beoogde veranderingen inzichtelijk en toetst deze aan bedrijfsstrategie. Je coacht, traint en ondersteunt andere adviseurs uitvoering van VRD en werkt (mee) aan verandervoorstellen op het gebied van proces, informatie en organisatie. Je maakt impact zichtbaar op basis van essentiële modellen en vastgestelde architectuurprincipes. Je neemt verantwoordelijkheid tijdens het realiseren van de verandering en bij de verandervalidatie. De Adviseur uitvoering VRD beheerst de gebieden procesmanagement, informatieanalyse en requirementsmanagement. Je bent gespecialiseerd in minstens één van deze gebieden.

Kernactiviteiten
Uitvoerend:
• het analyseren van veranderbehoefte
• het opstellen en onderhouden van essentiële (proces)modellen
• het opstellen van verander- en projectvoorstellen
• het valideren van (project)resultaten
• het begeleiden en sturen van analisten

Ondersteunend:
• het (assisteren bij het) opstellen en monitoren van de planning
• het (assisteren bij het) opstellen van de business case
• het (assisteren bij het) opstellen van de enterprise architectuur

Uitgebreide omschrijving
Omgeving
De Adviseur uitvoering VRD heeft een adviserende en uitvoerende rol binnen (meerdere) projecten of programma’s met meerdere stakeholders. Je adviseert daarin in besluitvormingsprocessen die zijn gericht op grootschalige en/of complexe veranderingen.

Kennis en ervaring
De adviseur heeft inzicht in en ervaring met het veranderproces (van behoefte naar resultaat) en voortbrengingsproces in verschillende omgevingen. Je hebt ruime kennis en ervaring op het gebied van procesmanagement, informatieanalyse of requirementsmanagement. Je beschikt over basiskennis van aangrenzende vakgebieden zoals o.a. projectmanagement, servicemanagement, beheer en testen.
Je hebt een sterke affiniteit met ICT en kent het belang van een goede aansluiting tussen business- en ICT-producten in het ontwikkelproces. Je hebt vaardigheden en ervaring op het gebied van coördineren, coachen en adviseren wat betreft jouw vakgebied. Je bent in staat conceptueel te denken. Kennis en werkervaring met agile werken is een pré.

Tools en methodieken
Je beheerst de vanuit de business gehanteerde concepten, aanpakken en proposities.
Je beheerst bij voorkeur de binnen de RDW gebruikte tooling (ARIS) en modelleertalen (Archimate, BPMN en evt. DMN) of je bent bereid je deze eigen te maken.

Vaardigheden & Competenties
De Adviseur uitvoering kan acteren in een politieke omgeving en is in staat om project overschrijdend te werken. Je herkent wisselende omstandigheden en is effectief in verschillende omgevingen. Je bent je bewust van politieke invloeden en past verwachtingsmanagement toe. Je bent actief adviseur voor je omgeving.
• Neemt voortrekkersrol in projecten of teams
• Toont (als vanzelfsprekend) voorbeeldgedrag en staat voor het team
• Is analytisch en resultaatgericht
• Is vertrouwenwekkend en neemt zichtbaar verantwoordelijkheid voor handelen
• Zet kansen om in concrete mogelijkheden

Sociale Vaardigheden
• Herkent weerstand, neemt deze weg en/of voorkomt deze
• Is op eigen vakgebied de vanzelfsprekende leider en coacht anderen
• Is organisatiesensitief en empathisch, begrijpt formele en informele krachten, kan omgaan met en accepteert hiërarchische besluitvormingsprocessen
• Beïnvloedt verwachtingen bij klanten, management, opdrachtgevers en andere stakeholders
• Is coördinerend sterk en in staat projecten en teams te sturen en begeleiden
• Creëert draagvlak en voert veranderingen door
• Adviseert op natuurlijke wijze en weet de juiste interventies toe te passen

Communicatie
• Communiceert duidelijk en beknopt, zowel mondeling als schriftelijk
• Presenteert adviezen overtuigend
• Communiceert effectief: Stemt communicatiestijl en -medium af op doelgroep en boodschap, onderscheidt proces en inhoud in communicatie
• Reflecteert en vraagt actief om terugkoppeling

Visie
• Heeft een visie op het vakgebied, en draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied binnen de RDW.
• Heeft een visie op het borgen en delen van bedrijfskennis (bedrijfsprocessen, regels, -beslissingen, -objecten etc.) met stakeholders.
• Is in staat om deze visies te delen en anderen te inspireren.

Coaching
• Begeleidt, coacht en helpt collega’s, teamgenoten en stakeholders (in werkwijze, methode en organisatie van werk)
• Treedt op als adviseur, helpt om inzicht te verkrijgen en inspireert over toepassingsmogelijkheden

Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 18 juni om 12:00 uur in ons bezit te zijn.

Veendam, Groningen
Tarief in overleg
  1. Interim

Vergelijkbare opdrachten

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Geertruidenberg , Noord-Brabant

Salaris

Tarief bespreekbaar

Locatie

Den Haag , Zuid-Holland

Salaris

Tarief bespreekbaar

Locatie

Utrecht , Utrecht