Contractmanager

Apeldoorn, Gelderland

Contractmanager

Voor de Belastingdienst in zijn we op zoek naar een

Contractspecialist


Startdatum: 1-10-2020
Duur: 6 mnd+
Inzet: 24 uren per week

Thuiswerken ivm COVID19

OPDRACHT
Leveren van contractspecialisme voor strategisch leveranciersmanagement (SLM) SAP en IBM Rijk.

De contractspecialist bouwt en beheert een overzichtelijke en transparante rijksbrede SAP en IBM contract registratie. Met deze registratie is het mogelijk prijzen en voorwaarden rijksbreed te vergelijken, segmenteren en differentiëren om zo te dienen als onderbouwing van financiële en kwalitatieve aspecten in bijvoorbeeld business cases. Opstellen van een een set generieke IBM contractvoorwaarden (terms and conditions), welke als best practices gehanteerd kunnen worden bij het aangaan van nieuwe en wijzigende contracten.
Werkzaamheden:
Contract uitvraag en inventarisatie;
o Bepalen contracten in scope (waarde, duur, etc.)
o Achterhalen contact gegevens contracthouders/ contactpersonen
o Informeren stakeholders binnen diverse ministeries omtrent doel van de uitvraag inventarisatie
o Opstellen communicatie/ RFI naar contracthouders
o Inventarisatie contracten
Contract registratie en analyse;
o Analyse en registratie contract metagegevens
o Analyse en registratie contract segmentatie – en differentiatie aspecten
o Vaststellen set generieke best practice contract voorwaarden
o Financiële contract analyse
Het strategisch leveranciersmanagement (SLM) SAP en IBM Rijk richt zich op alle bestaande en potentieel toekomstige opdrachten/contracten tussen de leverancier en het Rijk, al dan niet via een derde partij. Om de kerntaken van SLM Rijk goed en adequaat uit te kunnen voeren, is het van belang overzicht en transparantie te hebben van de contracten welke (rijksbreed, interdepartementaal of departementaal) voor en door de diverse ministeries en uitvoeringsinstanties zijn aangegaan.

EISEN

Kennis van ICT behoeftemanagement en mogelijkheden, kosten en condities van ICT
dienstverlening
Kennis van aanbesteden bij de overheid
Aantoonbare kennis van ICT contract en financieel management
Aantoonbare kennis van de aanbestedingswet
Aantoonbare kennis van relatiebeheer met de klant en het adviseren van de klant bij behoeften
of problemen
HBO (bedrijfskundige) informatica
Rijksoverheid
Software asset management
SAP en IBM contractmanagement

WENSEN
Analytisch

Organisatievermogen
Communicatief
Opbouwen en beheren contractmanagement administratie
Opbouwen en beheren software asset management administratie
Kennis van SAP en IBM producten en diensten portfolio
Kennis van SAP en IBM licentiemodellen

Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 21 september om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Apeldoorn, Gelderland
Tarief in overleg
  1. Interim

Vergelijkbare opdrachten

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Duiven, Gelderland

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Almere, Flevoland

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Almere, Flevoland