Data Analist

Den Haag , Zuid-Holland

Data Analist

Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een

Data analist referentiegegevens beheer


Startdatum: 1 Oktober
Einddatum: 31 december met optie op verlenging
Inzet: 36 uur per week
Richttarief: € 70,-

Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld.


OPDRACHT

De gezochte Data Analist / Data Modeler referentiegegevens is verantwoordelijk voor het inrichten van Master Data Management, Datamodellering en het implementeren van het beheer van de referentiegegevens voor het programma FOBO (Front Office Back Office).

De Data Analist / Data Modeler referentiegegevens werkt hierbij vanuit een werkgroep nauw samen met een team van businessanalisten, functioneel beheerders, alle FOBO deelprojecten en in een later stadium ook specialisten van ketenpartners zoals de Politie en de Migratieketen.

Omschrijving taken en resultaatgebieden:
In de huidige situatie is data van bijvoorbeeld landen en landcodes in de informatiesystemen opgenomen. Als een landcode of landnaam verandert moet de betreffende applicatie worden aangepast. Dat is potentieel foutgevoelig en arbeidsintensief.

Het doel is om stam- of referentiegegevens afzonderlijk op te gaan slaan en te beheren. Dit kan met behulp van een data-referentietool. Voor FOBO wordt dit de RefTool genoemd.

De belangrijkste taak van de Data Analist referentiegegevens is het in kaart brengen van alle reeds bestaande informatie, deze toekomst bestendig te moduleren en ervoor zorgen dat de stamdata van de reeds in productie genomen systemen in de hiervoor genoemde RefTool wordt opgenomen. Daarna zal de opdracht zich verbreden over alle (door)ontwikkelingen binnen het FOBO programma met een sterke onderlinge afhankelijkheid.

Achtergrond opdracht:
Het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt vanuit de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV) aan de verbetering en verdere digitalisering van consulaire dienstverlening aan haar klanten. DCV is in de eerstelijns dienstverlening aan haar klanten in meerdere opzichten vergelijkbaar met een klantenservice organisatie met meerdere kanalen: uitgebreide informatie beschikbaar via haar websites, telefonie, e-mail en social media, maar ook via het 24/7 contact center in Den Haag, aangevuld met fysieke bezoekmogelijkheden via meer dan 100 ambassades en consulaten (posten) of via meer dan 100 locaties van Externe Dienstverleners (EDV’s) wereldwijd. Men streeft daarbij naar excellente dienstverlening met als belangrijke thema’s zichtbaarder, bereikbaarder, klantgerichter via meerdere kanalen. De inrichting vindt daarbij plaats langs de volgende principes: Het klantcontact en de dienstverlening worden zo veel mogelijk digitaal ingericht. Daar waar aanvullende informatie nodig is kan de klant terecht bij een 24/7 bereikbaar centraal contact center in Den Haag. Daar waar binnen het dienstverleningsproces een fysiek bezoek van een klant aan een BZ vertegenwoordigende locatie nog noodzakelijk is, zal dit zo veel mogelijk worden uitbesteed aan EDV’s met een breed verspreid wereldwijd kantorennetwerk. De verwerking in de backoffice wordt eveneens anders ingericht: centraal, zoveel mogelijk digitaal en informatie gestuurd. Om de bestaande dienstverlening steeds verder te verbeteren langs deze inrichtingsprincipes worden stap voor stap nieuwe of verbeterde diensten geïntroduceerd. De ontwikkeling en implementatie van deze diensten vindt plaats binnen het veranderprogramma FOBO 2020 van DCV. Dit alles in samenwerking met posten, beleidsafdelingen binnen DCV, overige directies binnen BZ en eventuele externe leveranciers.

Binnen het programma FOBO is het deelproject Gegevensuitwisseling verantwoordelijk voor de connecties tussen de systemen van BZ en de systemen van de Nederlandse vreemdelingenketen en Europese systemen voor alle Schengen lidstaten. De gegevensuitwisselingsmodule zal zorg dragen voor de afhandeling van ongeveer 80 miljoen berichten op jaarbasis en is een belangrijke pilaar binnen de vernieuwing van het huidige visumsysteem.

EISEN
Aantoonbare recente ervaring op gebied van Master Data Management;
Aantoonbare ervaring met het inrichten van het beheer van referentiegegevens;
Aantoonbare ervaring met Master Data oplossingen zoals Microsoft MDS;
Aantoonbare ervaring met het inventariseren en analyseren van complexe data;
Aantoonbare ervaring met het modelleren van data structuren; Ervaring met business en data analyse bij voorkeur in samenwerkingsverbanden
Aantoonbare ervaring met het werken binnen een organisatie overschrijdende keten;
Kunnen communiceren met verschillende functies en rollen binnen zowel business als IT;
Ervaring met vergelijkbare grote en complexe projecten en programma’s;
Kennis van koppelvlakken voor gegevensuitwisseling (functioneel en technisch) tussen systemen;
Ervaring met Agile werken

WENSEN
Competenties:
Initiatief en zelfstarter
Communicatief
Resultaatgericht
Organisatie sensitief
Proactief en hands-on mentaliteit Flexibel Teamplayer

Aanvullende kennis:
Ervaring met Microsoft Azure is een pre


Overige functiewensen:
Bij voorkeur ervaring binnen de Rijksoverheid;
Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk donderdag 17 september 09.00uur in ons bezit te zijn.

Den Haag , Zuid-Holland
Bespreekbaar
  1. Interim

Vergelijkbare opdrachten

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Duiven, Gelderland

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Almere, Flevoland

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Almere, Flevoland