Data Analist

Den Haag , Zuid-Holland

Data Analist


Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een

Data Analist

Startdatum: 26 april
Einddatum: 30 september met optie op verlenging
Inzet: 36 uur per week
Richttarief: €62.50

Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld

Opdrachtomschrijving:
In het kader van het taakspecialisatieproject waarmee de werkzaamheden van de Regionale Service Organisaties (RSO’s) werden overgeheveld naar Nederland, is in 2018 de Consulaire Service Organisatie (CSO) als zelfstandige directie opgericht. De CSO is verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen die wereldwijd worden ingediend voor onder meer visa en reisdocumenten. Ook is de CSO, als het gaat om deze producten, verantwoordelijk voor de operationele regie op rondom de 100 frontoffices op posten en rondom de 100 locaties van externe dienstverleners.
De afgelopen anderhalf jaar is de CSO organisatie versterkt om als grootschalige back office organisatie aanvragen voor visa en Nederlandse reisdocumenten te kunnen verwerken. Onderdeel daarvan was onder andere de inrichting van een stafafdeling waarbinnen
proces-, kennis- en kwaliteitsmanagement, partnermanagement en Workforce Management, rapportage en analyse. De CSO zoekt een medewerker rapportage en analyse.
Voor het centrale deel van het ketenproces is veel data beschikbaar voor rapportage, planning en besturing. De management-informatie daarentegen is bijzonder divers qua format, mate van detaillering en zelfs definitie en is nu vooral op ad hoc basis beschikbaar. De wens is
nu om deze data op een gestructureerde wijze te verzamelen en samen te voegen in een integrale rapportage.

Op gestructureerde wijze verzamel je data en verwerk je deze in rapportages waarbij een inhoudelijke kritische houding gevraagd wordt m.b.t. betekenis, consistentie en analyseerbaarheid van de verzamelde data. De werkzaamheden worden uitgevoerd in nauwe
samenwerking en afstemming met de rapportage specialisten van het cluster.


Achtergrond opdracht:
Werkomgeving
De CSO is een zelfstandige uitvoeringsdirectie die deel uitmaakt van het consulaire domein. Daarbij is DGES de eigenaar en directeur DCV de opdrachtgever. Vanzelfsprekend werkt de CSO nauw samen met DCV als beleids- en regie-voerende directie met domeinsturingsbevoegdheid. Met het postennet, de externe dienstverleners en de ketenpartners is de CSO verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de consulaire processen.
De CSO bestaat uit 2 operationele clusters: Visa en Reisdocumeten/Specials, 2 ondersteunende clusters: Kwaliteit & Regie en Operationele staf, een HR unit en een drietal tijdelijke units: transitieteam, verandercommunicatie en organisatieadvies. Deze tijdelijke units worden met
de afronding van de uitvoering van de centralisatie en digitaliseringsagenda in de loop van 2021 en 2022 stapsgewijs afgebouwd. Het CSO MT bestaat uit de hoofden van deze clusters en teams en de directeur en diens plaatsvervanger.
Tot de COVID-19 pandemie werden er wereldwijd ongeveer 700.000 visumaanvragen en 65.000 aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten ingediend en verwerkt. De COVID-pandemie heeft ertoe geleid dat met name het visumproces grotendeels stil is komen te liggen. Dit proces zal in 2021 geleidelijk, en sterk afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. het virus, weer worden opgestart.

De komende jaren is de CSO nog volop in ontwikkeling waarbij 4 sporen leidend zijn:
1. Aanpassen huidige organisatie: robuust en ingericht op de toekomst, rekening houdend met mondiale ontwikkelingen;
2. Transitie resterende backoffices naar de CSO;
3. Implementatie digitale systemen, zowel binnen het visum- als het reisdocumentenproces;
4. Runnen staande organisatie (veranderen terwijl de winkel openblijft).

EISEN:
Een minimaal HBO werk- en denkniveau;
Een rationale en analytische instelling;
Een probleemoplossend vermogen;
Affiniteit met cijfers en in staat deze te vertalen naar operationele optimalisatie;
Grondige en geavanceerde kennis van Excel, Excel-formules en Excel functies
Ervaring met introductie van een KPI-systeem;
Ervaring met het voeren van dialoog over besturing op MT niveau,
Database Administration MCDBA
Ruime kennis en ervaring met Business Intelligence / Data Analyse

WENSEN:

Competenties
Competentie Niveau
Analyseren Sterke competentie
Resultaatgerichtheid Sterke competentie
Initiatief Sterke competentie
Oordeelsvorming Sterke competentie
Accuraat werken Sterke competentie

FGR competenties
FGR Competentie Niveau
Klantgerichtheid Sterke competentie
Analyseren Sterke competentie
Samenwerken Sterke competentie
Omgevingsbewustzijn Sterke competentie
Plannen en organiseren Sterke competentie
Voortgangscontrole Sterke competentie
Zelfontwikkeling Sterke competentie

Aanvullende kennis:
· Kennis van planningsapplicaties binnen een backoffice is een pré

Overige functiewensen:
Diversiteit
Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties. We nodigen je uit om in je motivatie aan te geven op welke wijze je je hiervoor gaat inzetten.

Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk maandag 12 april 12.00uur.Den Haag , Zuid-Holland
Bespreekbaar
  1. Interim

Vergelijkbare opdrachten

Salaris

Negotiable

Locatie

Rotterdam, South Holland

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Utrecht