Datamodelleur

Apeldoorn, Gelderland

Datamodelleur

Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een

Datamodelleur


Startdatum: 12 oktober 2020
Einddatum: 31 december 2021
Inzet: 36 uur per week

OPDRACHT

Als kennismodelleur heb je een brede kennis van zaken met betrekking tot processen, logica en interactie. Je hebt een duidelijke visie en expertise op feitengebaseerd modelleren (ORM, FCO-IM, e.d.), logisch modelleren en technisch datamodelleren. Maar je visie beperkt zich daartoe niet. Je hebt goed inzicht in operationele consequenties van datamodellen en je denkt ook aan de ‘separation of concerns’; de scheiding (in data) van semantische, linguïstische, logische, implementatie en technische belangen.

Naast een helder analytisch vermogen is het werk van de kennismodelleur gericht op de interactie met domeindeskundigen. De modelleur moet daarbij altijd verantwoording afleggen over de gemaakte keuzes. Dit gebeurt door het expliciteren van de rationale bij elke keus. Dat is immers ook onderdeel van de kennis die geëxpliciteerd wordt.

Een kennismodelleur heeft goede sociale en analytische vaardigheden om de verworven kennis te expliciteren. Ook is de kennismodelleur een expert op het vakgebied. Kennis en kunde van regelspraak, Fact Based Modeling, kennis-annotatie en Cognitatie is een vereiste. Het
kunnen redeneren en toepassen van modeltransformaties is noodzakelijk om de kennis beschikbaar te stellen in alle gewenste vormen.

Je werkt nauw samen met de Enterprise Data Architect . Wij zoeken twee experts die met onze materiedeskundigen de voorkomende gegevensobjecten en verwerkingen in bedrijfsprocessen stelselmatig beschrijven. Het gaat om het expliciet maken van kennis over burgers en bedrijven in de buitenwereld (vaak gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek) en in de wereld van de klantadministratie (soms in documentatie beschreven, soms ook echt ‘tacit’). Dat vergt afstemming met de beschrijvingen van klantgegevens zoals die in de context van fiscale wet- en regelgeving voorkomen.
De experts die wij zoeken zullen ook een rol spelen bij het bepalen van de verandertactiek: welke stappen in welke volgorde te zetten.

De Belastingdienst is een van de grootste gegevensverwerkende organisaties van Nederland. De manier waarop we onze data administreren en organiseren, is essentieel voor burgers en bedrijven in Nederland. Dat vergt dat bedrijfsregels en gegevensobjecten stelselmatig beschreven worden. Bijzondere aandacht vraagt de beschrijving van gegevens over burgers en bedrijven, die in bijna elk
proces allerlei rollen als belastingplichtige, toeslaggerechtigde, belastingschuldige of vertegenwoordiger voorkomen. De afdeling Klantgegevens is van oudsher het organisatiedeel dat gegevens over burgers en bedrijven uit de buitenwereld (vaak gerepresenteerd in de basisregistraties Handelsregister en Basisregistratie Personen) voor de toepassing in interne ‘fiscale’ processen beschikbaar maakt. Daarbij vervult die afdeling ook een rol in het organiseren van gegevens die specifiek zijn voor die processen. Het team is volop in ontwikkeling waar het gaat om realisatie van de visie op gegevens. We dragen er aan bij dat de Belastingdienst data-, model- en metadata gedreven systematisch gaan voortbrengen. De nieuwe werkwijze voor gegevens wordt centraal ontwikkeld, vanuit een multidisciplinair team. Alleen op die manier kunnen we verwezenlijken dat gegevens in datasets gekoppeld kunnen worden aan het juridische kader dat aan deze gegevens ten grondslag liggen. Bovendien zijn we daarmee in staat om bij wijzigingen in het juridische kader de impact te bepalen op gegevens. Daarmee speelt de modelleur een belangrijke rol in het team om onze "visie op gegevens" handen en voeten te geven en de "Verticale datadefinitie architectuur" daadwerkelijk te realiseren. Met als uiteindelijk doel: het mogelijk maken dat de Belastingdienst daadwerkelijk wendbaar wordt op het gebied van gegevens en regels.
Met jouw werkzaamheden speel jij daarin een belangrijke rol en help je onze afdeling vooruit.

EISEN

WO opleiding, bedrijfskunde of soortgelijk

Minimaal 3 jaar ruime en aantoonbare ervaring in het operationaliseren van feiten- en logische modellen
Minimaal 3 jaar ruime en aantoonbare ervaring in metadatamodelleren, modelleren van masterdata en integratie modelleren, met metadatagedreven en modelgedreven ontwikkkeling van dataverwerking (collectie, validatie, integratie, transformatie en disseminatie).
Minimaal 3 jaar ruime en aantoonbare ervaring met linked data

WENSEN
Competenties:
Communicatieve vaardigheden
Informatieanalyse (vertalen van informatie naar het juiste model, t.w. proces-, gegevens-, beslismodel) verbindende factor tussen business, solution architecten, datamodelleurs en ontwikkelteams

Aanvullende kennis:
sterke analytische vaardigheden om in de contexten (vaak gekoppeld aan wetgeving), gegevensobjecten/-modellen en bedrijfsregels te kunnen ontdekken;
goede communicatieve vaardigheden en abstractievermogen om kennisanalyses vanuit andere domeinen binnen de Belastingdienst te begrijpen en te matchen met de uitkomsten van de ‘eigen’ analyses

Overige functiewensen:
kennis van Handelsregister, Basisregistratie Personen en relevante passages uit het Burgerlijk Wetboek
ervaring met het lezen en opstellen van logische datamodellen
ervaring met de MIM-standaard is een pre

Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk donderdag 17 september 15.00 uur in ons bezit te zijn.

Apeldoorn, Gelderland
Bespreekbaar
  1. Interim

Vergelijkbare opdrachten

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Duiven, Gelderland

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Almere, Flevoland

Salaris

Tarief in overleg

Locatie

Almere, Flevoland