Jeugdadviseur pre-JET

Leeuwarden, Friesland

Jeugdadviseur pre-JET

Voor de Gemeente Leeuwarden zijn wij op zoek naar een

Jeugdadviseur pre-JET

Om de kwaliteit en de processen van het jeugdstelsel goed te kunnen monitoren en de huidige tekorten terug te dringen is een structurele lokale investering nodig op het transformatieproces om te komen tot een effectief en doelmatig jeugdstelsel. Om deze reden wordt in 2020 het Jeugd expertteam Leeuwarden opgericht wat verantwoordelijk is voor de toegangstaken voor de niet-vrij toegankelijke jeugdhulp en zich zal richten op het intensief begeleiden van het transformatieproces van het lokale jeugdstelsel. Het doel is het efficiënter, effectiever en transparanter maken van het lokale zorgsysteem rondom gezinnen. In april 2019 is er gestart met een pilotfase, waarin een pre-Jeugdexpertteam in samenwerking met alle bij jeugd betrokken partijen de kansen en problemen binnen de keten inzichtelijk maken en waar mogelijk al benutten of oplossen. De kennis, ervaringen en werkwijzen van 2019 zullen de basis vormen voor de nadere uitwerking van het Jeugdexpertteam in 2020. 

Wat ga je doen
Samen met de huidige Jeugdadviseurs in het pre-expertteam houd je je voornamelijk bezig met het zestal hieronder omschreven taken: 

•  Het realiseren van een effectieve samenwerking tussen preventieve en basiszorg, sociaal wijkteam, onderwijs, medisch domein (huisarts, POH) en de gemeente;
•  Het analyseren en borgen van ondersteuningsplannen en verwijzingen;
•  Het analyseren, bijstellen en evalueren van de werkprocessen rondom aanmelding; maatwerkvoorziening, doorverwijzing en sturing;
•  Advies geven en evaluatie en nazorg op casusniveau;
•  Advies geven en evaluatie ten behoeve van beleidsontwikkeling;
•  Het initiëren en het borgen van samenwerkingsafspraken en het actieplan Jeugd.

Houd er rekening mee dat gedurende de enigszins experimentele pilotfase taken zowel kunnen toenemen, afnemen of wijzigen. Een flexibele instelling is zodoende vereist. 

Wat we zoeken
Als Jeugdadviseur ben je een netwerker pur sang. Verbinden (van partijen), samenwerken en analyseren zijn kerncompetenties van jou. Je staat stevig in je schoenen en kunt gespreks- en ketenpartners overtuigen van de resultaten uit je probleemanalyses. Natuurlijk beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en omgevingsbewustzijn, waarmee je draagvlak creëert. Je functioneert autonoom op een vastgestelde visie. Daarnaast werk en denk je domein-overstijgend, waarbij je je beweegt in het grijze gebied tussen de verschillende domeinen. 

En verder? 
Jij:
•  Hebt minimaal hbo werk- en denkniveau;
•  Bent goed op de hoogte van het Friese zorglandschap;
•  Hebt kennis en expertise op ten minste één van de volgende domeinen; preventieve en basiszorg, sociale wijkteams, onderwijs (steunstructuur school) en/of medisch domein (huisarts, POH);
•  Hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van Jeugd (o.a. Jeugdwet, Passend Onderwijs, Wmo en het gemeentebeleid);
•  Hebt ervaring met complexe casuïstiek;
•  Bent sterk in plannen en organiseren;
•  Bent zowel oplossings- als resultaatgericht.

Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 12 september om 10:00 uur in ons bezit te zijn.

Leeuwarden, Friesland
Tarief bespreekbaar
 1. Interim

Vergelijkbare opdrachten

Salaris

Tot €85 per uur + Tarief bespreekbaar

Locatie

Den Haag , Zuid-Holland

Salaris

Bespreekbaar

Locatie

Utrecht

Salaris

onderhandelbaar

Locatie

Arnhem, Gelderland

Salaris

onderhandelbaar

Locatie

Arnhem, Gelderland