Digital Leadership Report 


Een van de meest invloedrijke wereldwijde studies over technologiestrategie


Download

DLR Front Cover

Over het report

""

2104

respondenten

""

160,000

data punten

""

86

landen

""

25

jaar aan data

""

1

wereldwijd verslag45% Verwacht dat hun budget zal stijgen en hun top 3 doelstellingen zijn operationele efficiëntie, nieuwe producten en klantervaring

Voorzichtig met budgetten, maar investeringen blijven


De groeiverwachtingen voor het budget zijn aanzienlijk gedaald ten opzichte van vorig jaar.


Maar na de hypergroei die we zowel tijdens, als vlak na de pandemie hebben gezien, kunnen technologie-uitgaven en investeringen in mensen worden gezien als een terugkeer naar meer 'normale' niveaus.


Bijna de helft van de digitale leiders verwacht dat hun totale technologiebudget de komende 12 maanden zal stijgen - een cijfer dat in grote lijnen overeenkomt met de jaren vóór de pandemie.


AI – een nieuw ongeleid projectiel?


De komst van grootschalige, generatieve AI heeft velen doen geloven dat we ons op een kantelpunt bevinden. 


Toch zijn vier op de tien niet voorbereid op de implicaties van generatieve AI en zijn er duidelijke zorgen over de regulering ervan, evenals over de problemen met de privacy en nauwkeurigheid van gegevens. 


Onze respondenten erkennen volledig dat AI strengere regelgeving vereist. Negen op de tien beweren dit, maar de meesten geloven niet dat regulering het probleem zal oplossen.42% Is niet voorbereid op de implicaties van generatieve AI en 88% vindt dat er meer regelgeving nodig is23% Heeft de afgelopen twee jaar een grote aanval meegemaakt, 45% is bang voor een aanval van buitenlandse mogendheden en 11% is bang voor een aanval van concurrenten

Cyberproblemen afgenomen maar voor hoe lang?


Grote cyberaanvallen lijken af te nemen. Dit is voor sommigen misschien verrassend nieuws, maar veel digitale leiders beginnen cybercriminaliteit echter te zien als een 'cost of doing business'. 


Ook de aard van de aanvallen verandert, waarbij de grootste sprongen in bedreigingen afkomstig zijn van buitenlandse grootmachten en concurrenten die over veel middelen beschikken. 


Veel digitale leiders maken zich zorgen dat generatieve AI, met zijn vermogen om mensen op grote schaal na te bootsen, in de toekomst een hele nieuwe aanvalslinie zal openen.


Tekort aan vaardigheden minder groot


Dit jaar dalen de verwachtingen over de groei van het aantal werknemers, van een historisch hoogtepunt tijdens de pandemie, naar iets dat meer in lijn ligt met het decennium voorafgaand aan de pandemie.  


De focus van organisaties is verschoven van het uitbreiden van het personeelsbestand naar het behouden, betrekken en opbouwen van de effectiviteit van hun bestaande teams.   


De meest schaarse vaardigheden zijn data engineers, enterprise architects, software engineers en technical architects.54% Rapporteerde een tekort aan talent en 71% is het gemiddelde aandeel direct in dienst zijnde teamleden58% Heeft een beleid opgesteld en 85% moet 3 dagen of minder op kantoor zijn

Hybride werken verbetert diversiteit


Zes op de tien organisaties hebben nu een beleid dat werknemers ten minste één dag per week op kantoor moeten zijn, waarbij grotere organisaties vaker een dergelijk beleid hebben.


Hybride werken blijft de diversiteit verbeteren. Digitale leiders die hun kantoortijden beperken tot één of twee dagen, nemen 27% meer vrouwen aan dan hun collega's met mandaten van vijf dagen. 


Geweldig nieuws voor mensen met zorgtaken. En op een dag zullen hier evenveel mannen als vrouwen baat bij hebben.


Netto nul – bijna de helft heeft geen plannen


Bent u op zoek naar goed nieuws over duurzaamheid? Kijk dan de andere kant op. 


Iets minder dan de helft van de digitale leiders gaf aan dat hun organisatie geen plannen heeft om netto nul te bereiken.


Voor zover er plannen zijn, richt bijna de helft de blik op 2030 en later. Het goede nieuws hier: zes op de tien verwachten hun plannen te realiseren, terwijl bijna alle anderen verwachten in de buurt te komen.46% Heeft geen plannen om de netto-nuldoelstelling te bereiken en 59% met een netto-nuldoelstelling verwacht deze te halen68% Van de CIO’s zit in het directiecomité

Digitale leiders (her)winnen invloed


In 2017 begonnen we een daling te zien van het aantal leden binnen uitvoerende comités, omdat technologie steeds meer eigendom werd van en beheerd werd door mensen van buiten het traditionele technologische team.  


Meer recent, is het aandeel weer gestegen - naar zeven op de tien, en dicht bij het hoogst geregistreerde niveau. 


De invloed van de digitale leider heeft de neiging om te groeien als er nieuwe technologische uitdagingen zijn en op dit moment, met de proliferatie van nieuwe technologieën, kunnen digitale leiders een perspectief van onschatbare waarde bieden.


Download het rapport hier