Deze pagina bevat verschillende webformulieren om informatie te verzamelen.


De infographics geven een nadere toelichting op deze formulieren en/of onze processen.


De gegevens in deze formulieren worden verwerkt in overeenstemming met onze privacy statement.


""

Opdrachtspecificatie Zelfstandige Professional

In dit formulier kunnen onze opdrachtgevers specifieke informatie aan Harvey Nash doorgeven over de opdracht van een ingehuurde professional. Deze informatie heeft Harvey Nash nodig om de risico’s op een dienstbetrekking te kunnen beoordelen.


Formulier

Compliance Zelfstandige Professionals

In deze infographic is schematisch weergegeven hoe een opdrachtgever en Harvey Nash samen zorgen dat zelfstandige professionals compliant ingehuurd worden.
Infographic

Questionnaire Assignment Self-Employed Professional

In this form you can fill out specific information about the assignment of the self-employed professional. The information is required by Harvey Nash to assess the risks of employment.Form

Nash Connect

In deze workflow zie je hoe Nash Connect in zijn werk gaat. Voor de Engelse versie klik hier.


Download