Wet VBAR

Latest News
Posting date: 23 October 2023

Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden

Het demissionaire kabinet heeft onlangs het conceptwetsvoorstel “Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden” openbaar gemaakt. Enerzijds betreft het aanpassingen in de wet waarmee verduidelijkt moet worden wanneer als werknemer gewerkt moet worden en wanneer als zelfstandige kan gewerkt worden. 
Het gaat om drie criteria die in het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen bij de definitie van de arbeidsovereenkomst: 
A. de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing door de werkgever, of; 
B. de arbeid of de werknemer organisatorisch zijn ingebed in de organisatie van de werkgever, en; 
C. de werknemer verricht de arbeid niet voor eigen rekening en risico. 

Indien wordt voldaan aan criterium A en/of B dan is er sprake van een werknemer. Tenzij criterium C zwaarder weegt. Dit criterium houdt in voornamelijk in dat de zelfstandige specifieke kennis heeft die niet aanwezig is bij de opdrachtgever en dat de opdracht van korte duur is. Indien A+B gelijk wegen als C, dan wordt nog gekeken naar een ander criterium (C+), waarbij het ondernemerschap meetelt (aantal opdrachtgevers, investeringen, etc). 

Daarnaast worden schijnzelfstandigen of gedwongen zelfstandigen ondersteund bij het opeisen van een arbeidsovereenkomst door middel van een wettelijk vastgelegd rechtsvermoeden. Dat houdt in dat wie werkt voor een uurtarief van € 32,24 of minder als werknemer gezien moet worden. Het is dan aan de opdrachtgever om de rechter ervan te overtuigen dat er toch sprake is van zelfstandigheid. Dit zal een heel lastig verhaal worden. 

Met name het ABC stuk van de wet vindt Harvey Nash zorgwekkend. Hoewel de beoogde inwerkingtreding pas 1 juli 2025 is en het maar de vraag is of dit gehaald wordt, is het zaak de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. 

Ga voor meer informatie naar Zipconomy voor de laatste ontwikkelingen of neem contact met ons op voor een nadere toelichting.

List #1

Aanverwante posts

Lancering Digital Leadership Report 2023

Teaser

Post

Content Type

Latest News

Publish date

11/15/2023

Summary

Het is hier....de 25ste editie van het Digital Leadership Report In het 25ste jaar sinds de publicatie van de eerste editie, is het Nash Squared Digital Leadership Report 2023 's

Teaser

Lees meer
Harvey Nash

door

Harvey Nash

Harvey Nash

door

Harvey Nash

Harvey Nash lanceert de tweede Global Contractor of the Year Award

Teaser

Post

Content Type

Latest News

Publish date

11/15/2023

Summary

Harvey Nash, het wereldwijde technologie-recruitmentbedrijf, heeft de lancering aangekondigd van zijn tweede Global Contractor of the Year Award. Na het succes van de eerste award in 2023, bre

Teaser

Lees meer
Harvey Nash

door

Harvey Nash

Harvey Nash

door

Harvey Nash

Nash Squared breidt technology recruitment uit naar Canada

Teaser

Post

Content Type

Latest News

Publish date

10/16/2023

Summary

NEW JERSEY, 11 oktober 2023 – Nash Squared, de toonaangevende, wereldwijde leverancier van technologie- en talentoplossingen, heeft de uitbreiding aangekondigd van zijn technologie- en digitale

Teaser

Lees meer
Harvey Nash

door

Harvey Nash

Harvey Nash

door

Harvey Nash