Wet VBAR

Latest News
Posting date: 23 October 2023

Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden

Het demissionaire kabinet heeft onlangs het conceptwetsvoorstel “Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden” openbaar gemaakt. Enerzijds betreft het aanpassingen in de wet waarmee verduidelijkt moet worden wanneer als werknemer gewerkt moet worden en wanneer als zelfstandige kan gewerkt worden. 
Het gaat om drie criteria die in het Burgerlijk Wetboek worden opgenomen bij de definitie van de arbeidsovereenkomst: 
A. de arbeid wordt verricht onder werkinhoudelijke aansturing door de werkgever, of; 
B. de arbeid of de werknemer organisatorisch zijn ingebed in de organisatie van de werkgever, en; 
C. de werknemer verricht de arbeid niet voor eigen rekening en risico. 

Indien wordt voldaan aan criterium A en/of B dan is er sprake van een werknemer. Tenzij criterium C zwaarder weegt. Dit criterium houdt in voornamelijk in dat de zelfstandige specifieke kennis heeft die niet aanwezig is bij de opdrachtgever en dat de opdracht van korte duur is. Indien A+B gelijk wegen als C, dan wordt nog gekeken naar een ander criterium (C+), waarbij het ondernemerschap meetelt (aantal opdrachtgevers, investeringen, etc). 

Daarnaast worden schijnzelfstandigen of gedwongen zelfstandigen ondersteund bij het opeisen van een arbeidsovereenkomst door middel van een wettelijk vastgelegd rechtsvermoeden. Dat houdt in dat wie werkt voor een uurtarief van € 32,24 of minder als werknemer gezien moet worden. Het is dan aan de opdrachtgever om de rechter ervan te overtuigen dat er toch sprake is van zelfstandigheid. Dit zal een heel lastig verhaal worden. 

Met name het ABC stuk van de wet vindt Harvey Nash zorgwekkend. Hoewel de beoogde inwerkingtreding pas 1 juli 2025 is en het maar de vraag is of dit gehaald wordt, is het zaak de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. 

Ga voor meer informatie naar Zipconomy voor de laatste ontwikkelingen of neem contact met ons op voor een nadere toelichting.

List #1

Aanverwante posts

Frederieke Schmidt Crans Managing Director
Nash Squared appoints new Executive Council member and MD for Harvey Nash Netherlands

Teaser

Post

Content Type

Latest News

Publish date

03/22/2024

Summary

Nash Squared appoints new Executive Council member and MD for Harvey Nash Netherlands Nash Squared is pleased to announce the appointment of Frederieke Schmidt Crans as Interim Mana

Teaser

Lees meer
Total Talent Management
Total Talent Management (TTM) door nieuwe technologie

Teaser

Post

Content Type

Latest News

Publish date

03/21/2024

Summary

Total Talent Management (TTM) mogelijk gemaakt door nieuwe technologie Total Talent Management (TTM) mogelijk gemaakt door nieuwe technologie. Een ontwikkeling die al lange tijd i

Teaser

Lees meer
Contractor of the Year Award 2024
Winnaar NL Contractor of the Year Award 2024

Teaser

Post

Content Type

Latest News

Publish date

03/08/2024

Summary

And the winner is.... Ook dit jaar is wereldwijd de Harvey Nash Contractor of the Year Award weer van start gegaan. Een award waarmee wij al onze contractors in het zonnetje willen zett

Teaser

Lees meer